آموزش شطرنج برای کودکان

دوره مقدماتی آموزش شطرنج برای کودکان

این دوره آموزشی مناسب با سن کودک شما برگزار می شود

chess-pieces-on-the-chessboard-1-e1650444454832.jpg

علی مدرس

4.9
4.9/5

توضیحات کلاس شطرنج کودکان

آموزش شطرنج برای کودکان می تواند بسیار مفید و تاثیرگذار باشد. اما اگر این آموزش به صورت علمی انجام شود. به همین دلیل نقش کلاس شطرنج برای کودکان و مربی آن ها بسیار موثر است. ما در آموزش شطرنج استاد بزرگ، سعی کرده ایم با برگزاری دوره تخصصی برای کودکان، این خلاء آموزشی را پر نماییم.

سرفصل های آموزش دوره

در زیر می توانید سرفصل هایی را که در دوره آموزشی شطرنج کودکان آموزش داده می شود را مشاهده نمایید:

550 توماندوره مقدماتی

مشاهده سایر کلاس های شطرنج

در استاد بزرگ بیش از 20 دروه مقدماتی و حرفه ای شطرنج برای تمامی سنین برگزار می گردد.

با تخفیف ویژه برای کودکان زیر 5 سال